Bazen bazı gezegenler, doğum haritasında bulundukları konumları yüzünden, kimliğinizi yani Güneş’ inizi rahat ifade etmenizi önleyici durumlar yaratabilirler. Örneğin Güneş’iniz Aslan burcundayken, Mars yengeç burcundaysa, bir Aslan gibi kükremezsiniz, savaşınızı verirken. Bir Yengeç gibi içinize çekilir, kendinizi korumaya alır, duygusallaşır, saldırıya değil savunmaya geçer, için için öfkelenip kızgınlığınızı dile getiremezsiniz ve sonuçta ya ani öfke patlamaları yaşar, ya vur kaç yapar ya da hayattan geri çekilip depresyona girersiniz. Ya da her saldırıyı sadece size karşı değil ailenize karşı yapılmış bir saldırı şeklinde algılayabilirsiniz veya ailenizi ve aile değerlerinizi korumak sizin hayat amacınız haline gelebilir. Bu durumda da Mars’ınızı sağlıklı ifade...
  İlim ilim bilmektirİlim kendin bilmektirSen kendini bilmezsinYa nice okumaktır…Yunus Emre                                      "Tanrım! Yarattığın düzene hayran oldum. Ama keşke, bunu farketmem için "biz" e bu kadar acı çektirmeseydin." Yaşamın herhangi bir noktasında, içinizdeki "BEN" in kim olduğunu ve neden dünyada bulunduğunuzu sorduğunuzda, size bunun yanıtını verebilecek olan astroloji, bir sembol okuma sanatıdır. Kökeni Babil İmparatorluğu’ na kadar dayanan bu kadim bilim dalı, yüzyıllar boyunca krallara hizmet etmiş, doğa olaylarını öngörmeye yardımcı olarak gücün hizmetinde olmuştur.Astrolojinin tarih boyunca gelişimi Antik Yunan Uygarlığınca devam etmiş, daha sonra ise bu bilimi Yunanlılardan öğrenen Arap alimleri, öğrendikleri bu bilimi geliştirerek astrolojinin matematiksel temellerini sağlamlaştırmışlardır. Bu süreç içerisinde...

Yay Burcunun Yasam Seruveni

18. 09. 16
posted by: Administrator

Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın
Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın
Ataol Behramoğlu

Yay burcunun yaşam serüveni ve diğer burçlarla olan uyumu ve uyumsuzlukları:

Yay burcu yaşamda artık kişinin bulunduğu sınırların dışına çıkma zamanının geldiğini gösteren burçtur. O ana dek yaşama dair içsel bir çok bilgi öğrenilmiştir, dönüşülmüştür; şimdi eldeki verilerle ve deneyimlerle ne yapılacağının öğrenilmesi, o bilgilerin kolektif üzerindeki yansımalarının gözlenmesi zamanına doğru genişleme başlamıştır. Bu da yay burcunun ateş grubundan bir burç olarak tanımlanmasına yol açar. Yay burcu Jüpiter yönetimi altında bir burçtur. Jüpiterin fonksiyonu genişlemek ve yayılmaktır. Genişleme ve yayılma başladığından bir diğerinin varoluş bilgilerine de yolculuk başlamış olur. Bilgilerin derlenmesinden oluşan kültürler, bu kültürlerden oluşan yaşam felsefesi ve bilgelik arayışı sürecide başlamıştır artık.

Yay burcu da ateş grubu bir burç olması sebebiyle eylemin başı çektiği burçlardan biridir. Ama değişken nitelikli burçlardan olması bu eylemin niteliği ve mahiyetinin sürekli değişime uğramasına sebebiyet verir. Daimi bir devinim söz konusudur ve hep bir öncekinden daha aşkın bir bilince ve felsefeye doğru sürer bu devinim.

Yay burcu bilgilerin harmanlandığı bir süreci başlatmakta olduğundan karşısında ikizler burcunu görecektir. Sürekli bilginin peşinde koşan ve öğrendiğini aktaran bir burç olan ikizler burcu, yay burcuna oluşturduğu yaşam felsefesine adeta bir tehdit unsuru gibi görünecektir başlangıçta. İkizler burcundan hiç durmadan akan fikirler yay burcu için başlangıçta oldukça dağınık ve bir amaca hizmet etmeyen bir görüntü verecektir. Çünkü yay burcuna göre o fikirlerle ne tür bir disiplin ve felsefe oluşturduğu önemlidir.

Akrep burcunun değerlerimiz ve dönüşümlerimiz dediği yaşamda, yay burcu artık genişleme ve bilgeleşme diyecektir.

Bilgiden yaşam felsefesine giden yol ikizler- yay ekseninde paylaşıma açılır.

Bütün bilgileri harmanlayarak bundan bir yaşam felsefesi belirleyen yay burcu ikizler burcunun dağınık bilgi bombardımanı yüzünden ilk başta zorlanacak, edinilen her bilgiyi oluşturmakta olduğu yaşam felsefesinin neresine yerleştireceği konusunda karışıklık yaşayacaktır. Bu sebeple de aralarında zaman zaman dalgalanma ve gerilim yaşanması muhtemeldir. Bu süreç tamamlandığında yay burcu ikizler burcundan her bilginin o bilginin keşfine kadar süren yolculukta zaten kendi felsefesini içinde taşıdığını ve bu sayede yaşamın göründüğünden daha zengin olduğunu anlayacaktır. Kütüphanelerin yay burcuyla anılması bu yüzdendir.

Yay burcunun diğer köşelerde bulunan kendisi gibi değişken nitelikli burçlardan olan toprak elementinden başak ve su elementinden balık burçları ile yaşamları boyunca sürtüşme yaşaması da kaçınılmazdır. Bu burçlar arasında kare açı oluşmaktadır ve bu gerilimden de yay burcunun değişken nitelik ve ateş elementinin faydalı yönlerini geliştirecek, zararlı yönlerini törpüleyecek yaşam dersleri alması muhtemeldir. Aynı şekilde başak ve balık da bu gerilimden kendilerine düşecek yaşam derslerini alacaklardır.

Kozmik kare burda da işbaşındadır.

Yay burcuyla yaşamı boyunca sürtüşme yaşaması kaçınılmaz olan iki burçtan biri toprak elementinden ve değişken bir burç olan başak burcudur.

İşte yay burcunun başak burcu ile deneyimleyeceği dersler;

Başak burcu değişken nitelikli burçlardan olup toprak elementindendir. Ve yay burcunun sürekli yeni ufuklar araması ve yeni keşiflerde bulunması düzen aşığı başak burcunu rahatsız edecektir. Yay burcu başak burcuna sürekli yeni maceralar peşinde gibi görünecektir. Oysa başak burcu bilgilerin düzeninden sorumludur ve bu düzen arzusu sonucu bilgilerin ayrıştırılmasını ve kategorizasyonunu gerçekleştirmek isteyecektir. Yay burcu ise hayatı keşfetme ve kucaklama peşindedir. Her yeri görmeli her düzenle karşılaşmalıdır. Çünkü bu sayede bilgeleşme süreci başlayacaktır. Bu sebeple bu iki burcun varoluş amacı çakışacak ve aralarında gerilim yaşanacaktır. Bu karşılaşma tamamlandığında her bilginin kendi içinde düzenlenmesi, işlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi sürecinde topluma sunulacak hediyenin büyüklüğü asla tartışılmayacaktır; bu hediye gerçek bir hizmet olacaktır ve yay burcu gerçek bir bilgeliği sunmanın mutluluğunu yaşayacaktır. Yay burcunun üniversitelerle anılmasının sebebi bu yüzdendir.

Yay burcuyla kare açı yapan ve diğer bir köşede bulunan burç ise, su elementinden ve değişken niteliğe sahip balık burcudur.

Yay burcunun aksine balık burcu bilgiden oluşmayan, gözle görülemeyen ve tamamen sezgisel olarak edinilen bilgilerden bahsedecek ve bu durum yay burcu için başlangıçta oldukça anlamsız görünecektir. Bazen nerden geldiği belli olmayan bilgiler vardır, inançlar gibi… Yay burcu balık burcunun temsil ettiği bu değerleri önce anlamakta zorlanacaktır. İlahi olanla birleşmek ve ilahi olandan bilgi almak yay burcuna balık burcunun hayal gördüğünü düşündürecektir. Bu sebeple birbirlerini anlamakta ilk başta zorlanacaklar ve gerilim yükselecektir. Yay burcu balık burcunun işaretlediği noktaya doğru yolculuk yapmaya başladıkça balık burcunun temsil ettiği ilham ve yüksek sezgi gibi unsurların zaman içinde evrim geçirmiş öğretilerden meydana geldiğini ve inançların temelinde hak, adalet, dürüstlük, insaniyet, vicdan ve eşitlik gibi, öğretilerin de temellerini oluşturan değerlerin yatmakta olduğunu anlayacaktır. Ayrıca gerçeğin uzaklarda aranırken iç dünyada bulunabileceğini uzaklara bakarken aynı ölçüde içine bakabilmenin de bilgeliği getirebileceğini öğrenecektir.

Din kurumlarının yay burcuyla anılmasının sebebi de bu yüzdendir.

Yay burcu yaşamın devamlılığı açısından ikizler burcuyla bilginin genişlemeye etkisini, başak burcuyla kültürel hizmeti, balık burcuyla bilgi-inanç bütünlüğünü öğrenecektir.

Değişken burçlar arasındaki karedeki krizi aşmanın diğer burçlar arasındaki kareden daha kolay olduğunu daha önceden belirtmiştik, sebebi ise değişken nitelikteki burçların değişen koşullara daha çabuk adapte olmalarıdır. Ama burdaki sorun yay burcu için hiç durmadan genişlerken sürekli değişen ve oynayan bir zeminde kendi merkezinde durabilmenin sıkıntısını yaşamaktır ve yay burcu da diğer değişken burçlar gibi her esen rüzgarda savrulmamak için biraz daha çaba sarfetmesi gerektiğini öğrenecektir.

Yaşam sürecinde yay burcununda kendisine yardımcı olan çeşitli arkadaşları olacaktır.

Bu burçlardan ikisi biraz çabayla anlaşabildiği burçlar olan terazi ve kova burçlarıdır.

Hava elementinden olan bu iki burçtan öncü niteliğe sahip terazi burcu yay burcuna dengede olabilmeyi ve tarafsız kalabilmeyi, her iki tarafı da görebilmeyi öğretecektir.

Gene hava elementinden olan kova burcu ise sabit olması sebebiyle yay burcuna düşünce ve inançlarda özgür olmayı ve özgürlüğe saygı duyabilmeyi öğretecektir.

Yay burcunun herhangi bir çaba göstermeksizin anlaştığı burçlar ise kendisi gibi ateş elementinden olan koç ve aslan burçlarıdır. Aynı element özelliklerine sahip oldukları için aralarında daha rahat akan enerjiler sözkonusudur ve çatışmaları da bu sebeple asgari olacaktır.

Öncü nitelikte olan koç burcu değişken nitelikteki yay burcuna gerçekleştirmesi gerekene başlayabilmek için harekete geçmeyi ve mücadele edebilmeyi, sabit nitelikteki aslan burcu ise yaşam felsefesinin oluşumda adım adım yaratımı ve yarattığının insanlığa ışık saçması için bu adım adım çabanın gerekliliğini öğretecektir.

Peki içten içe yay burcunu huzursuz ederek dürten burçlar hangileridir:

Bunlar yay burcuyla 150 derecelik açı yapan boğa ve yengeç burçlarıdır. Yay burcunun bu iki burç yardımıyla öğrenmesi ve deneyimlemesi gereken çeşitli yaşam dersleri olacaktır.

Su elementinden ve öncü bir burç olan yengeç burcu duygularımızı, ailemizi, yuvamızı, duygularımızı temsil eden burçtur ve bir anlamda yerleşikliliğin de burcudur. Yay burcu ise hiçbir yerde yerleşmeyi sevmeyen ve sürekli yeni ufuklar arayan bir burç olması sebebiyle yengeç burcunu hep kendine gizli bir tehdit olarak algılayacak ve farkında olmadan bu değerlerden kaçacaktır. Bu sessiz ve gizli gerilim yaşamın krizli bir anında ortaya serildiğinde geçmişimiz ve yerleşik düzenimizin de yaşam felsefemizin oluşumunda aslında en etken unsurlardan biri olduğunu, yaşama geliş, yaşamda varoluş sebeplerinden birinin de yengeç burcunun yöneticisi olan ayla temsil edilen annemiz, yurdumuz ve ailemiz olduğunu, geçmişi inkarın kendini inkara sebep olabileceğini anlayacaktır. Ve ayrıca yaşamda bir aile oluşturabilmenin de en yaşamsal felsefe olduğunu öğrenecektir.

Yay burcunu içten içe huzursuz eden bir diğer burç ise toprak elementinden boğa burcudur. Boğa maddeye bağımlı burçlardan biridir ve o da yengeç burcu gibi yerleşikliği sever, bu sebeple onun varlığı da yay burcu için gizli bir tehdit unsuru olmaya devam edecektir. Boğa burcu toprak elementinden ve sabit nitelikli bir burç olması sebebiyle yay burcunun sahip olduğu değerlerle ciddi bir uyumsuzluk hissedilecektir. Aralarındaki gerilim krizli bir anda ortaya serildiğinde yay burcu sahip olunan değerlerin yaşam felsefemizin temel direkleri olduğunu, bunların üzerine yapılar kurup geliştirdiğimizi, maddi değerlerin kurulan yapıları güçlendirmeye manevi değerlerin de yapılarımıza sahip çıkabilmeye yardımcı olduğunu ve bütün bu değerlerin toplamının gerçek bir yaşam felsefesini oluşturduğunu öğrenecektir.

Bütün burçlar yay burcunun karşısına çeşitli şekillerde çıkarak, yay burcunun yaşamdaki misyonunu ve hedeflerini gerçekleştirmeye yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

Yay burcunu yaşamı boyunca bir gölge gibi takip eden burç ise akrep burcudur. 12. evde gölgede olan akrep burcu, yay burcunu farkında olmadan dürtükleyip duracaktır. Akrep burcu su elementinden ve sabit nitelikli bir burçtur. Onun bu yaşamdaki misyonu yaşam üzerinde kontrol sahibi olmak ve yaşamı hatta kısaca kendini dönüştürmektir. Bu sebeple temsil ettiği değerler yaşamdan daha çok ölüm ve ötesi değerlerdir. Akrep burcunun bu varoluş amacı yay burcuna uzaklara açılma aşamasında bilinçaltı bölgesi dediğimiz 12. evde hep rahatsız edici bir ölüm düşüncesi verecektir. Yay burcu yaşamının bir noktasında oluşturduğu felsefenin yaşamın tüm alanlarına hatta ölümden sonrasına da uzanabildiğini farkettiğinde bu karşılaşma da amacını gerçekleştirmiş olacaktır.

 

Koç burcuyla atılan tohumlar boğa burcuyla toprakta yeşerip, ikizler burcunda bilgiyle devam ederek, yengeç burcuyla duygulara doğru sınırsız bir yolculuğa çıkılacak, aslan burcunda yaratmanın keyfine varılacak, başak burcunda ise mükemmelliğe ulaşma adına hizmet ederek faydalı olmanın sınırsız doyumuna ulaşılacak, terazi burcunda ise ideal dengenin nasıl sağlanacağı ve uyuma nasıl ulaşılacağı araştırılacak, akrep burcunda dönüşümün gizemli ve korkutucu sırları araştırılacak, yay burcunda ise yeni ufuklara doğru yelken açılarak dünya kucaklanmaya çalışılacak, oğlak burcunda ise artık o ana dek gösterilen çabaların neticesinin alınması gerekliliğine karar verilecektir.

 

Aylin Yabanoğlu