11:11 Nedir?

in YAZILAR
18. 09. 17
posted by: Administrator

 

11 Ocak 1992'de, 11:11 denen büyük bir gezegensel aktivasyon gerçekleştirildi. Dünyanın her tarafında yüz bini aşkın insanın katıldığı bu olayın amacı 11:11 Girişini açmaktı. Bu Giriş, iki çok farklı tekâmül sarmalı, dualite ve birlik sarmalı arasındaki geçiş kuşağıdır. Her bir sarmal farklı Büyük Merkezi Güneş Sistemlerine uyumlu haldedir. 11:11 Töreni sırasında bu iki sarmal üst üste geldiler ve birbirlerine kenetlendiler. 31 Aralık 2011'de tekrar birbirlerinden ayrılıp da 11:11 kapanana dek bu sarmallar böyle üst üste kalacaklar. Böylece dualiteden mezun olup Bir'liğe yükselmek için önümüzde yirmi yıllık bir dönem vardı. Kısacası, 11:11 Bir'liğe demirlemiş yeni bir tekamül sarmalına ulaştıran bir yükseliş köprüsüdür. Bu büyük olaydan dünyayı haberdar eden ve binlerce insanı örgütleyerek bu yükseliş kapısının açılmasını sağlayan varlık Solara idi.

 

On bir Kapı
Dualiteden Bir'liğe geçebilmek için, giderek daha yükselen enerji bantlarından ölçülü artışlar içinde geçmeliyiz. Bu, dualiteden tam Bir'liğe enerji aktarımı bir anda gerçekleştirilemez; dualiteye bağlı varlıklarımız hızlanan enerjilere ayarlanamaz ve yanıp kül olurlar. İşte bu yüzden, 11:11'den geçmek için önümüzde yirmi yılımız vardı. Varlıklarımızı yeniden-ayar-etmek için tüm bu zamana ihtiyacımız olacaktı.

 

11:11 Girişinin içinde On-bir Kapı vardır. Her bir Kapı, yeni bir enerji frekans bandına çıkaran bir duraktır. Bir kez bir Kapı aktive edilip de içine girildiğinde, varlığımız yeni bir frekans kalıbına dalarken, biz de yoğun bir değişim ve inisiyasyon sürecine gireriz. O zaman biz bu enerji bandının üzerinde yol alır, o Kapının derslerini iyice öğreniriz -ta ki bir sonraki kapıya ulaşana dek. Her bir Kapı -ahenkli bir rezonans halinde kendimizi ona uyumlamamız gereken- kendine özgü bir titreşimsel esas-notaya sahiptir. Bize daha da ilerleyebilmemiz için gerekli inisiyasyonlari ve yeniden ayarlanmaları sunan da bu uyumlanma sürecidir.

 

Birinci Kapı
Biz 11:11'e adım atar atmaz, Birinci Kapıdan da içeri girildi. Bu kapının özellikleri: Böylece eski haritayı terk edip Bilinmeyen'in gizemli, haritası yapılmamış alemlerine giriyoruz. Görünmeyen kendini açığa vurmaya başlarken, suya benzer akımlar tüm çevremizde dalgalanıyorlar.. Burada odak, duygularımızın şifalandırılması üzerindedir.Bu sürekli bir bırakma sürecini, eski hissediş, düşünüş ve varoluş biçimlerimizi sürekli olarak yeniden değerlendirmeyi gerektirir. Birinci Kapıdan geçerken birçok ilişki yeniden yapılandırılır ya da sona erer. Kalplerimizin bu şifa buluşuyla birlikte, biz Bir Kalbimizin aktivasyonunu deneyimler, yeni duygusal bedenimizi oluştururuz.

 

Çoğunlukla Birinci Kapı'dan geçerken, biz Gerçek Sevgiyi kişileştiren birisiyle karşılaşırız. Bu olduğunda, bizi yüce bir vecit haliyle dolduran ve duygusal bedenimizi daha da ileri bir biçimde ayar eden yeni, muazzam bir Sevgi hissi varlığımızı kaplar. Böylesine güçlü bir Sevgiye alışık olmadığımız için bu neredeyse boğucu bir şey olabilir. Bu, Birinci Kapı Gerçek-Sevgi ilişkilerinin birçoğu, eski duygusal bedenlerimizde bulunan o kadar çok çözümlenmemiş sorunu ortaya çıkarır ki sonuçta bu ilişkiler asla kök salıp gelişmezler. Onlar sadece bize daha derin Sevgi için var olan potansiyeli gösterir ve dualiteye attığımız kancaların hala nerelerde kaldıklarını gözler önüne sererler. Ancak bu, değişim-dönüşüm sürecimize daha fazla yakıt sağlar; bizi sağlıklı, güçlü ilişkilerden alıkoyan şeylerle yüzleşip onları temizlememiz konusunda mükemmel fırsatlar sunar

 

İkinci Kapı
İkinci Kapının Aktivasyonu 1993'te gerçekleşti. Ancak hepimizin kendi değişim zaman- tarifelerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi hatırlatalım. Biz bir Kapıdan o aktive edilmeden giremeyiz, ancak Kapı aktive edildikten sonra da herkes oradan aynı zamanda girmez. Bu geçiş aceleye getirilemez, zorla hızlandırılamaz.
İkinci Kapı, kalbimizin en derin arzularının en yüksek ruhsal hedeflerimizle birleşmesini temsil eder. Kalbimizin arzularının gercekleşmesi ruhsal yolumuzdaki bir sonraki adım haline gelir. Kişisel ve ruhsal olan arasındaki önceki ayrılık böylece aşılır.
İkinci Kapının esas notası, ikinin Bir olmasıdır. Bu tüm doğal kutbiyetlerimizi, içsel erkek ve dişiyi yeniden birleştireceğimiz yoğun bir süreci gerektirir. İkinci Kapı içindeki yolculuğumuz sonunda, halen hayal edebileceğimizin çok ötesinde büyük bir dönüşüm geçirmiş olduğumuzu göreceğiz. Tamamen yeni Sevgi düzeylerini deneyimliyor olacağız.

 

Üçüncü Kapı
11:11 girişinin Üçüncü Kapısı 1997'de aktive edildi. Onun esas-notası Yeni ilişki modellerinin oluşturulması (ve Bir Varlığa genişlemektir) Bunlar şimdiye dek deneyimlediklerimizden tamamen farklı, çok genişlemiş birliktelik biçimleridir. Yeni Birliktelikler eskiden olduğu gibi kişilikler arasında değil, Öz Benlikler arasında kurulacaktır. Bu, iki insan arasındaki başkalarını dışlayan ilişkilerin çözülmesini işaret edecektir. Daha önceleri, "iki kişi bir beraberlik, üç kişi ise bir kalabalık" iken, şimdi sınırsız sayıda insanla birleşip Bir Varlığı oluşturabiliriz. Sevgiyi tüm kalbimizle, içtenlikle ifade edişimiz artık sınırlı değil, her şeyi kapsayıcı hale gelecektir.

 

Dördüncü Kapı
11:11'in Dördüncü Kapısı ise 11 Ağustos 1999 tarihinde Tahiti'ye bağlı Tetiaroa Mercanadası'nda aktive edildi. O gün aynı zamanda İngiltere'nin Cornwall kentinde sabah 11.11'de görülebilecek bir Tam Güneş Tutulması meydana geldi. Dördüncü Kapı aktivasyonu, Tam Güneş Tutulmasına uyumlanacak şekilde zamanlanmıştır. Bu aktivasyona Tetiaroa'da bizzat katılan ana-grubun yanı sıra, tüm dünyada binlerce insan o gün ana grubun aktaracağı Dördüncü Kapı enerjilerini Yerküre'ye demirleyecek çapa-grupları olarak hizmet etmiştir.

Dördüncü Kapı, 11:11 Girişinin 1992'de açılışı bir yana, şimdiye dek deneyimlediğimiz en önemli kapıdır. Bu Kapı, Tekâmül Labirentimizi yeniden şekillendirmektedir. Bu, labirenti oluşturan duvarların, levhaların yeniden düzenlenişi, perdelerin ortadan kalkışı, labirentin temel yapısının tamamen yeni kalıplar yaratacak şekilde yeniden şekillenişidir. Böylece, ilk kez Yeni Yönlerin açılıp ortaya çıktıklarını göreceğiz. Bu Yeni Yönler bu alemde daha önce var olmamışlardı ve var olamazlardı.

Eski Tekamül Labirentimiz yaşamlarımızda gidebileceğimiz yönlerin parametrelerini oluşturan belli bir harmonik rezonansla uyumluydu. Bu yüzden biz sadece önceden belirlenmiş yollarda yolculuk yapabilirdik. Bu arada, Labirentin düzeni içinde bize sunulmuş, ama asla bulamadığımız ya da seçmediğimiz bazı yollar da vardı.
Çoğunlukla, Labirentimiz içinde yürümekten aşınmış belli yolları durmadan tekrarlamayı seçtik. Bu yollar bizim tamamlanmamış karma'mız, kökleşmiş tutumlarımız ve Bilinmeyen'den duyduğumuz korku tarafından belirlenmişlerdi. Son birkaç yıldır bizler birçok yaşamdır birikmiş ve çözümlenmemiş çekirdek sorunlarımızla başa çıkmaya ve daha berrak, daha gerçek ve doğru olmaya zorlandığımız yoğun bir değişim döneminden geçiyorduk. Bizler Yeni Varlıklarımızı doğurma ve ulaştıgımız hali daha mükemmel bir biçimde yansıtacak Yeni Yaşamlara geçme sürecindeyiz. Bu süreçte, sık sık, Yeni Yönlerimizin tezahür etmelerinin bu kadar uzun zaman alması karşısında bir düş kırıklığı ve bunalım yaşadık.
11:11'in Dördüncü Kapısının Aktivasyonu bu süreç açısından yaşamsal bir öneme sahiptir.

Dördüncü Kapı sırasında Tekamül Labirentimizin şeklini değiştirdiğimizde, yeni bir harmonik rezonansa uyumlanacak ve daha önce tasavvur olunamaz Yeni Yönlerin şimdi açık olduklarını göreceğiz. Labirentin bu çok derin yeniden-şekillenişi temel Dört Ana-Unsurun:Toprak-Hava-Ateş ve Suyun bir harmanlanışı…sarmalsal bir birleşimiyle yaratılır.

Daha önce Yeni Yaşamlarımıza götüren bu Girişlerin açılmaları mümkün değildi, çünkü önce Tekâmül Labirentinin yeniden şekillenmesi, Dört Ana-Unsurun birleşmesi ve Dört Yönün Yeni Yönlerimizin ortaya çıkabilecekleri şekilde çok derin bir biçimde dönüşüm geçirmesi gerekiyordu. Bir sonraki adım Yeni Yaşamlarımıza götüren Girişleri açmak ve onlardan tüm varlığımızla yürüyüp geçmektir. İşte bu yüzden son birkaç yıldır bizler bu kadar çok çalkantı ve yoğun bir değişim yaşıyorduk. Ve işte bu yüzden benzeri görülmemiş bu önemli Aktivasyondan önce bizim gerçekten Yeni Varlıklar olmamız ve çekirdek sorunlarımızın ve eski davranış biçimlerimizin çoğunu temizleyip dönüştürmüş olmamız önemlidir. Öz Benliğimizi ortaya koyarak ve daha önce hiç olmadığı kadar Doğru, Gerçek ve Dürüst olarak, Kalbimizin sesini dinleyerek ve Sevgimizi Yaşayarak Yeni Yaşamlarımıza giden bu girişleri açacağız.

 

Dördüncü Kapıdan Geçiş İçin:
Yaşamınızdaki tamamlanmamış yükümlülüklerin mümkün olduğunca çoğunu tamamlayın.
Sağlıksız ve işlevsiz ilişkileri çözümleyin.
Yaşamınızdaki fiziksel ve zihinsel yığıntıyı temizleyin.
Varlığınızda ve dışsal yaşamınızda tıkanık yerleri bulun ve eski alışkanlıklardan kurtulmak için yeni bir yaklaşım seçin.
Yaşamınızda ve varlığınızdaki, Öz Benliğiniz ile uyum içinde olmayan unsurları temizleyin.
Ne olursa olsun, GERÇEK olun.
Eski durumlar ortaya çıktıklarında, onlara YENİ şekillerde karşılık verin.
Her zaman Bir Varlığımızın bilincinde olun.
Sevginizi yaşayın ve kalbinizin sesine kulak verin.
Düşüncelerinizi ve eylemlerinizi Sevginin mi yoksa Korkunun mu belirledigini açığa çıkarın.
Tüm yaşamınızın değişmesine hazır olun.

 

Beşinci Kapı

11:11'in Beşinci Kapısı'nın uzun zamandır beklenen Aktivasyonu 19 Ekim 2002'de gerçekleştirildi. Bu, 11:11 Kapıları içinde en önemli kapılardan biridir. O Kişisel Özgürlük ve Çıkış Kapısıdır. Dördüncü Kapı'nın aktivasyonundan bu yana geçen üç yıl içinde bizler çarpıcı yön değişiklikleri deneyimledik ve sayısız eski kalıbı bıraktık. 5. Kapı'yı aktive etmeye hazır olabilmemiz için kendi Kişisel Özgürlüğümüz'e yeniden sahip çıkmamız gerekiyordu. 5. Kapı Aktivasyonu bizim yeni, daha gerçek varlıklar olarak ortaya çıkışımızı simgeler. Bu bizim ateş inisiyasyonlarından ve içsel-dışsal değişim karışıklıklarından başarıyla geçişimizin sevinçli bir kutlanışıdır. Daha önce bir 11:11 Kapısının Aktivasyonu'ndan hiç bu kadar kısa bir süre önce haberdar edilmemiştik ve bir Kapının Aktivasyonu'na hazırlanmak için kendi üzerimizde hiç bu kadar çok çalışma yapmamıştık. 5. Kapının Aktivasyonu bizim geriye kalan her türlü sınırlamalardan kurtulmamız için gerekli itici gücü sağlayacaktır. 5. Kapı önceki Kapılar'dan çok farklı bir enerjiye sahiptir. O son derece bağımsızdır, daha az yerleştirilmiştir, gereklerinde daha serbesttir. Burada bir spontanelik, kutlama ve genişleme enerjisi vardır. O bizi Daha Büyük Realite'nin yeni düzeylerine götürecektir. 5. Kapı'nın Vizyonu Ateş inisiyasyonundan yoğun bir biçimde geçtikten sonra, (Belki bu bize yanıp kavrulmak ya da özümüze kadar soyunmak gibi gelmiştir...) en nihayet geçmişin büyük bölümünü arkada bırakıp çift kapılardan girdik. Önümüzde uzun bir koridor uzanıyor... O koridorda durmadan ilerliyoruz, bu yolculuğun bizi tam olarak nereye götüreceğini bilmiyoruz, ama bunun yapmak istediğimiz bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Nasıl durumlarla karşılaşacağımızı ayrıntılı olarak bilmiyoruz, ama sürekli olarak yükselen bir mutluluk ve rahatlatıcı bir doğruluk hissi duyuyoruz. Önümüzde, koridorun öbür ucunda, bir başka çift kapı görüyoruz. Acele etmeye gerek yok, çünkü yakında o kapılardan gireceğimizi biliyoruz. Koridorda ilerlerken, varlığımızın değişmiş unsurlarını bir an için görüyoruz. Bu derin içsel değişimlerin şimdi dışsal yaşamımıza yansımaya başladığını görüyoruz. Kendimizi giderek daha yeni ve daha gerçek hissediyoruz. 5. Kapı'nın Aktivasyonu, birçoğumuzun o ikinci çift kapılardan geçip ORTAYA ÇIKACAĞI noktadır. Biz o kapılardan yeni bir yere çıkacağız ve ayrı ayrı ortaya çıktığımızda yalnız olmadığımızı göreceğiz, çünkü birçok farklı yönden gelen diğerleri de ortaya çıkıyor olacaklar. O kapılardan geçtiğimizde, Kişisel Özgürlüğümüze, Kişisel Gerçeğimize Kişisel Realitemize Kişisel Varoluş Bütünlüğümüze yeniden sahip çıkacağız.

 

Bu yazı Solara'nın "Küçük Bir Gezegende Nasıl Büyük Yaşamalı" adlı kitabından ve Solara'nın web sayfasından alınmıştır.

Koç Burcunun Yaşam Serüveni

 

.....Sen mi duruyor olacaksın ardında bu gizin

Beyaz bir duvarın önünde dikilen siyah bir işaret gibi

Sonsuzluğun rüzgarında titreşen bir gölge gibi sen..

Ben mi duruyorum kendimle gerçeğin arasında

Dilini hatırlayamadığım sayfalardan oluşan bir kitap gibi ben...

Mediha Gramos

Bilindiği [ ... ]

BURÇLARIN SERÜVENİDevamını oku...
Kundalini, Kabala ve Simya Arasındaki İlişki

 

Batı ezoterik geleneğinde, ezoterik uygulamalar ve bu uygulayanların fizik ve suptil bedenler üzerindeki etkisi konusunda bir bilgi boşluğu vardır. Doğuda, ister açıkça belirtilsin veya belirtilmesin, bütün çalışmalar tüm yaratılışta ve özellikle "canlılarda" varolan, yarı [ ... ]

YAZILARDevamını oku...
Sebep Ayna Nöronlar mı?

Sürü Psikolojisine Sebep Ayna Nöronlar mı? Fransa Jean Nicod Enstitüsü Öğretim Üyesi Pierre Jacob, ekip çalışması, çete davranışları ve sürü psikolojisi gibi öğelerin altında insan beynindeki ''ayna nöron''ların bulunduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Jacob, "Bu sistemi [ ... ]

HABERLERDevamını oku...
İnternet Arkadaşlığı Sahte mi?

 

Sheffield Hallam University’de gerçekleştirilen bir araştırmada, son zamanlarda yaygınlaşan Facebook, MySpace, Bebo gibi sitelerin arkadaşlıkları güçlendirmediği ortaya koyuldu.

Araştırmada, web sitelerinin arkadaşlıkların temelini nasıl değiştirdiği inceledi. Sosyal network [ ... ]

HABERLERDevamını oku...
Şamanlık ve Doğa Öğretisi

Şaman Kadını

 

Bilimcilerin Farklı Görüşleri
Şamanizm'in başlangıçta Batılılar'ca çoktanrılı bir din zannedilmesindeki ana etken, Şamanizm hakkında yeterince bilgisi olmayan ilk Batılı gezginlerin Şamanizm hakkında Batı'ya aktardıkları yüzeysel bilgilerden kaynaklanmıştır. [ ... ]

YAZILARDevamını oku...
Kopya Kişilikler

 

Tijen Aykut Çorbacı yazdı; Önce belirtmek isterim ki, burada yazacaklarımın tamamı kendi gözlemim ve algılarıma dayalıdır. İnsanoğlu doğar ve doğduğu andan itibaren büyük bir çalışma içine girer. Önce bebekken öğrenmesi gereken bir dolu şey vardır, neyse ki içindeki [ ... ]

YAZILARDevamını oku...
İsis'in Yarası

 

 

- Her şeyden önce sunu çok iyi kavramak lazım: erkekler eril, kadınlar da dişil diye bir şey yok. Eril-dişil enerjilerin bizim kadın mı erkek mı olduğumuzla fazla bir ilgisi yok. Bütün bu eril-dişil dengeleri ve dengesizliklerinin hepsi de tamamen her birimizin kendi içimizde [ ... ]

YAZILARDevamını oku...
Yürüyüş

Dalgın dalgın yürüyordu. İçini nedensiz korkular kaplamıştı; sanki çok kötü bir şey olacakmış gibi. Sık sık olurdu bu. Bu duygudan kurtulmak için uzun yürüyüşlere çıkardı ve yürüyüşün sonunda kendini daha iyi hisseder vaziyette eve dönerdi. Korktuğu da olmazdı elbette. [ ... ]

BLOG-NOTDevamını oku...
İkizruhlar - Eşruhlar

Solomae Sananda yazdı;

Ruhun son enkarnasyonunda kişi, ikiz ruhu ile karşılaşır. Bu kişinin kendi içindeki kutupluluğu bütünlemesi, ortadan kaldırması için bir fırsattır. Bütünlüğe dönüşe bir fırsat sağlamak üzere iki ruhsal enerji mıknatıs gibi birbirine çekilecektir. [ ... ]

YAZILARDevamını oku...
Diğer yazılar...